W naszej szkole

 • Konkurs wiedzy prewencyjnej

  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły przystąpili po raz pierwszy do konkursu wiedzy prewencyjnej pod hasłem „Jestem bezpieczny”. Konkurs realizowany był w ramach programu informacyjno-edukacyjnego i skierowany był do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu była Komenda Miejska Policji w Lublinie.

  Celem konkursu było:

  1) upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,

  2) rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw,

  3) zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,

  4) kształtowanie pozytywnych postaw wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa,

  5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji,

  6) wzmocnienie czynników promujących zdrowy styl życia,

  7) wzmocnienie, wspomaganie i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych.

  Konkurs składał się z kilku etapów.

  Pierwszy etap - eliminacje szkolne „Test wiedzy”

  Test wiedzy został przeprowadzony w naszej szkole 22 marca 2019r., o godz. 9.00. Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie klas IV-VI. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu i udzielenie prawidłowych odpowiedzi na każde z 20 pytań. Test opracowany został przez panią Anetę Zubrzycką i przeprowadzony w obecności Dzielnicowego sierż. szt. Cezarego Juraka. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie: Julia Czerniec,  Dawid Olech – kl.IV, Wojciech Grudzień, Bartosz Jarosiński – kl.V, Amelia Grudzień, Aleksandra Kozak – kl. VI.

  Drugi etap konkursu – eliminacje gminne „Test wiedzy”

  Drugi etap konkursu odbył się 8 maja, również w naszej szkole. Tym razem przeprowadzony został przez naszego dzielnicowego sierż. szt. Cezarego Juraka i asp. szt. Adama Pietrasa.. Celem tej konkurencji było sprawdzenie poziomu wiedzy członków drużyny w zakresie obszaru tematycznego omawianego podczas spotkań z uczniami. Zadaniem uczniów było także rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań i udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi. Test opracowany i sprawdzany był przez Jury z Miejskiej Komendy Policji w Lublinie. Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie: Dawid Olech – kl.IV, Wojtek Grudzień – kl.V i Amelia Grudzień – kl.VI, którzy reprezentowali naszą szkołę jako DRUŻYNA.

  Trzeci etap konkursu – eliminacje miejskie

  Finał konkursu na szczeblu miejskim odbył się 22 maja 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, ul. Północna 3. Finale rywalizowało ze sobą dziesięć 3-osobowych drużyn z następujących szkół: SP nr 14 w Lublinie, SP nr 52 w Lublinie, SP nr 2 w Lublinie, SP nr 42 w Lublinie, SP w Babinie, SP w Krzu, SP w Zemborzycach Tereszyńskich, SP w Łubkach, SP w Wysokim, SP w Woli Gałęzowskiej, Publiczna SP w Kiełczewicach Górnych.

  Trzeci etap konkursu podzielony był na trzy konkurencje.

  Konkurencja nr 1 ,,PREZENTAGJA SZKOŁY l BEZPlECZNEGO HASŁA"

  Celem tej konkurencji było zaprezentowanie powiatu, szkoły, osób przygotowujących drużynę do udziału w konkursie oraz uwzględnienie elementów prewencji kryminalnej/profilaktyki społecznej tj, przedstawienie hasła, które wskaże najatrakcyjniejszą propozycję spędzania wolnego czasu (akceptowaną społecznie i zgodną z prawem), alternatywną dla zagrożeń wynikających z uzależnienia od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny oraz innych substancji psychoaktywnych. Czas prezentacji do 2 minut.

  Konkurencja nr 2 - ,,TEST WIEDZY" (DRUŻYNOWY)

  Test wiedzy przeprowadzony został w dniu 22 maja 2019r. podczas zorganizowanego na terenie KMP w Lublinie finału konkursu ,,Jestem Bezpieczny''. Celem tej konkurencji było sprawdzenie poziomu wiedzy członków drużyny w zakresie obszaru tematycznego omawianego podczas spotkań z uczniami. Test składa się z 20 pytań - tylko jedna z nich była prawidłowa. Czas trwania testu: 25 minut.

  Konkurencja nr 3 ,,PROJEKT PLAKATU"

  Głównym celem tej konkurencji było wykonanie plakatu promującego konkurs wiedzy prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny''. Na plakacie powinien być umieszczony napis ,,JESTEM BEZPIECZNY", zaś treść plakatu musiała nawiązywać do bezpiecznych zachowań, które  były celem konkursu.

  Podczas obrad Jury uczniowie mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pt. Jak Pstry i Bzyk  zostali oświeceni”, a także wzięli udział w prelekcji dotyczącej bezpiecznego poruszania się w wirtualnym i rzeczywistym świecie. W końcu nadszedł długo oczekiwany moment przez wszystkich uczestników – ogłoszenie wyników konkursu. Ogromną niespodzianką i zaskoczeniem dla nas było to, że decyzją Jury konkursu „Jestem Bezpieczny”  drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce. Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

  Dodała: A. Zubrzycka

   

   

 • Spotkanie z Policjantem

  Dnia 17 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią Elżbietą Konowałek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Lublinie oraz dzielnicowym naszego rejonu sierż. szt. Cezarym Jurakiem. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza część przeznaczona była dla uczniów klas IV-VIII. Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa. W ramach warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych przez psychologa policyjnego, uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z przepisami prawa dotyczącymi ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie przemocy zarówno słownej,  psychicznej, jak i fizycznej względem innych osób. Zostały wyjaśnione pojęcia cyberprzemocy, jakie są jej postacie oraz jak jej unikać, a także gdzie szukać pomocy gdy sami jej doświadczymy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Zadawały dużo pytań, które miały na celu w pełni zrozumieć istotę tych zagrożeń w trosce o własne bezpieczeństwo i innych osób. Druga część spotkania odbyła się z udziałem dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III. Zostały poruszone zagadnienia dotyczące bezpiecznych zachowań zarówno w szkole, w gospodarstwie domowym, jak i na drodze. Pani psycholog przypomniała również jak należy postępować ze zwierzętami, głównie z psami i jaką w razie niebezpieczeństwa przyjąć pozycję obronną. Jeden z uczniów zaprezentował pozycję obronną tzw. pozycję „żółwia”.

  Bardzo dziękujemy pani Elżbiecie Konowałek i naszemu dzielnicowemu panu Cezaremu Jurakowi za wizytę w naszej szkole i udzielenie wielu cennych wskazówek, tak ważnych w otaczającej nas rzeczywistości.

  Dodała: A. Zubrzycka

 • Konkurs recytatorski

  Dnia 10 maja uczennice naszej szkoły wzięły udział w gminnych eliminacjach do XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział aż 52 recytatorów reprezentujących wszystkie szkoły z terenu Gminy Wojciechów. Naszą szkołę reprezentowały w kategorii klas I – III: Julia Grzegorczyk, Klaudia Tarka oraz Anna Borkowska. W kategorii klas IV – VI: Julia Czerniec, Natalia Grudzień, Natalia Dwornikiewicz oraz Aleksandra Kozak. Występy naszych podopiecznych zostały docenione przez jury. Wyróżnienia otrzymały Klaudia Tarka oraz Julia Czerniec. Nagrodę oraz nominację do Eliminacji Powiatowych w Nałęczowie otrzymała Julka Grzegorczyk. Serdecznie gratulujemy dziewczynkom!!!

  Dodała: K. Masiukiewicz

   

   

 • Konkurs ,,W królestwie słowa i obrazu"

    W dniu 16 maja 2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w V Międzyszkolnym Konkursie  ,, W Królestwie słowa i obrazu " organizowanym przez Szkołę Podstawową im. S. Marusarza w Wojciechowie. Konkurs adresowany dla uczniów klas I-III i IV- VI  przebiegał pod hasłem ,,Lektury naszych rodziców".  Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia zarówno w konkursie plastycznym jak i pięknego czytania. W sumie do konkursu w Wojciechowie  wpłynęło ponad 80 prac plastycznych. Prace konkursowe będące projektem okładki do jednej z wybranych książek z prezentowanego  zestawu lektur wykonali:

  Bartłomiej Filipiak kl.2

  Angelika Barwiak kl. 2 

  Karolina Pietras kl. 2

   Stanisław Wargocki. kl.2   

  Wiktor Celejewski kl. 3     

  Julia Grzegorczyk kl.3 

  Aleksandra Kozak kl. 6

  Tytuł Mistrz Obrazu w kategorii klas I- III otrzymał Bartłomiej Filipiak. Natomiast Aleksandra Kozak została wicemistrzem klas IV-VI. 

  W konkursie pięknego czytania zaprezentowali się uczniowie przygotowani pod kierunkiem p. R. Skowrońskiej

  i E. Wącior:

  Anna Borkowska kl.3

  Wiktor Celejewski kl.3

  Klaudia Tarka kl.3

  Julia Czerniec kl.4

  Wiktoria Gałecka kl.5

  Damian Barwiak kl.6 

  Tytuł  Mistrz Słowa w kategorii klas młodszych zdobyła Klaudia Tarka. Wicemistrzem w kategorii klas starszych została Wiktoria Gałecka , a wyróżnienie zdobyła Julia Czerniec. 

  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez organizatorów. Laureaci zaś  otrzymali nagrody książkowe, wręczone przez Pana Wójta  Artura Markowskiego i Panią Dyrektor Jolantę Dudę.  Konkurs był okazją nie tylko do zaprezentowania swoich talentów, ale także wzajemnego zintegrowania z uczestnikami  z innych szkół przy mile spędzonych chwilach i wspólnym poczęstunku.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej nauce.

   

  Dodała E. Ryba

   

 • Sprawozdania finansowe za 2018rok

  Sprawozdanie finansowe za rok 2018 naszej szkoły zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Wojciechów i znajduje się pod adresem:


 • Akademia z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.

  Naród, który nie zna swojej przeszłości,

  umiera i nie buduje przyszłości”

  Jan Paweł II

   

  W tym roku mija 228 lat od uchwalonej 3 maja 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszym w Europie i drugim na świecie nowoczesnym, spisanym takim dokumentem.  Z tej okazji uczniowie klasy VIII przygotowali część artystyczną przypominającą wydarzenia tamtych dni, ludzi będących twórcami ustawy oraz to jak ważnym wydarzeniem dla kraju było uchwalenie Konstytucji. Starali się również odpowiedzieć w niej na pytania, czym jest dla nich Ojczyzna, Naród, Wolność. Występ odbył się w szkole w dniu 26 kwietnia. Uczniowie zaprezentowali przygotowaną część artystyczną również w kościele w dniu 3 maja przed sumą odpustową.

  Dodała: D. Kołodziejczyk

  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. - Obrazek 1

  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. - Obrazek 2

  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. - Obrazek 3

  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. - Obrazek 4

 • Teatrzyk kukiełkowy

         2 kwietnia 2019 r gościliśmy w naszej szkole teatrzyk kukiełkowy, który zaprezentował bajkę Czerwony Kapturek. Pomimo tego, że bajka znana jest wszystkim dzieciom, zarówno przedszkolaki jak i uczniowie klas I-IV z dużym zainteresowaniem oglądały przedstawienie.

  Dodała: J.Wieczorek

  Teatrzyk kukiełkowy - Obrazek 1

  Teatrzyk kukiełkowy - Obrazek 2

   

   

 • Zajęcia otwarte dla Rodziców

        W 3 kwietnia w odbyły się zajęcia otwarte - warsztaty dla rodziców. W tym dniu dzieci były wyjątkowo szczęśliwe i od rana z niecierpliwością wyglądały swoich rodziców. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom tradycji Świąt Wielkanocnych, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy podczas wykonywania dowolnej ozdoby świątecznej. Dzieci z pomocą mam wykonały palmy oraz stroiki, które zostały przekazane na kiermasz zorganizowany przez Radę Rodziców.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w zajęciach. Wasza obecność sprawiła, że dzieci czuły się dumne i szczęśliwe.

  Dodała: J.Wieczorek

  Zajęcia otwarte dla Rodziców - Obrazek 1

   

  Zajęcia otwarte dla Rodziców - Obrazek 2

   

  Zajęcia otwarte dla Rodziców - Obrazek 3

 • Życzenia wielkanocne

  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  (18-23.04.2019r.)

   

  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

  przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

  Radosnego, wiosennego nastroju,

  serdecznych spotkań w gronie rodziny

  i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

  życzy

  Dyrektor oraz społeczność SP w Łubkach

  Życzenia wielkanocne - Obrazek 1

   

 • Informacja dotycząca strajku

  Od dnia 9 kwietnia 2019r., zajęcia w Szkole Podstawowej w Łubkach będą odbywały się zgodnie z planem zajęć.

  Dyrektor szkoły

  Szanowni Rodzice

  W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć. Działania szkoły będą uzależnione od zasięgu strajku, tzn. od liczby strajkujących pracowników i tych, którzy do strajku nie przystąpią. W miarę możliwości będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Termin zapowiedzianego protestu zbiega się z zaplanowanymi egzaminami zewnętrznymi: 15,16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest priorytetem, dlatego komisja egzaminacyjna postanowiła nadzorować jego przebieg.

  W szkole będzie pracował sekretariat. Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

  Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji

  Dyrektor szkoły

 • Konkurs wielkanocny

  Znalezione obrazy dla zapytania gify wielkanocne

  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie na najładniejszą ozdobę wielkanocną.

  Może to być : palma, stroik, kurczak, pisanka lub inna forma według własnego pomysłu związana ze Świętami Wielkanocnymi.

  Rękodzieło można oddawać w szkole do 4 kwietnia 2019 r . Wszystkie prace po ocenie jury / uczniowie, rodzice, nauczyciele/ zostaną przekazane Radzie Rodziców na kiermasz, który odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia. Uzyskany dochód będzie przeznaczony na zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkolnej.

  Zapraszamy do udziału. 

  Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców 

        

   

   


   

 • 21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny inaczej

  Tego dnia przedszkolaki oraz uczniowie klasy I wyjechali do Lublina na spektakl pt. Księżniczka na ziarnku grochu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć inną, nowoczesną wersję tej bajki. Następnie udaliśmy się do Centrum Rozrywki Magic Park. Zjeżdżalnie, baseny z kulkami, ścianki wspinaczkowe oraz wiele innych atrakcji sprawiły u dzieci wiele radości. Dla niektórych uczniów była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Wycieczka należała do udanych. Wszystkim rodzicom uczestniczącym w wyjeździe serdecznie dziękujemy za pomoc.

  Dodała: p. J. Wieczorek

  21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny inaczej - Obrazek 1

  21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny inaczej - Obrazek 2

 • Smacznie, zdrowo, kolorowo

  Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dzięki niemu mamy energię do działania oraz lepiej koncentrujemy się na wykonywanych zadaniach. W celu edukacji zdrowotnej przedszkolaki oraz uczniowie klasy I poznali zasady zdrowego odżywiania, prawidłowego zachowania się przy stole oraz bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłku a następnie samodzielnie wykonali piękne i zdrowe kanapki. Śniadanie było przepyszne!

  Dodała: p. J. Wieczorek

  Smacznie, zdrowo, kolorowo - Obrazek 1

  Smacznie, zdrowo, kolorowo - Obrazek 2

  Smacznie, zdrowo, kolorowo - Obrazek 3

   

 • Konkurs Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny"

  Dnia 22 marca 2019r. odbył się w naszej szkole I Etap Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny" zorganizowany przez Komendę Miejską Policji w Lublinie. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogąspotykać się w swym codziennym życiu, jak ich unikać oraz gdzie do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów z klas IV-VI. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu i udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde z 20 pytań. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się po jednym uczniu z klasy,  którzy uzyskali największą liczbę punktów. Na kolejnym etapie konkursu naszą szkołe reprezentowali będą następujący uczniowie:

  •  Dawid Olech - kl. IV
  •  Wojtek Grudzień - kl. V
  •  Amelia Grudzień - kl. VI

   

  Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, zaś zwycięzcom życzymy powodzenia na kolejnym etapie.

  Dodała: A. Zubrzycka

 • Poszukiwanie wiosny w Poleskim Parku Narodowym

  W tym roku zupełnie  inaczej niż w latach ubiegłych  obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Zazwyczaj były to konkursy, lekcje na wesoło prowadzone przez uczniów najstarszej klasy i palenie marzanny- kukły symbolizującej zimę.

  W czwartek 21 marca 2019 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Chełma  i Poleskiego PN. 

  Pierwszym punktem programu było zwiedzanie zabytkowej kopalni kredy, która stanowi  unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie. Po znajdującym się w niej wielopoziomowym kompleksie  korytarzy i komór powstałych w wyniku wielowiekowej eksploatacji kredy piszącej oprowadziła nas pani przewodniczka-ciekawie opowiadając historię tego miejsca. Trasa turystyczna ma ok. 2 km długości i położona jest pod centralną częścią starego miasta. Na jej szlaku oglądaliśmy ekspozycje dotyczące  archeologii, górnictwa kredy oraz historii miasta. W podziemiach  spotkaliśmy  się z opiekunem ukrytych tam skarbów- Duchem Bieluchem. Spotkanie wywołało wiele emocji. Władca podziemi okazał się jednak przyjazny dla turystów. Po wyjściu z kopalni był czas na zakup pamiątek.

  Następnie odwiedziliśmy księdza kanonika Mieczysława Bochenka wieloletniego proboszcza naszej łubkowskiej parafii, który dwa lata temu odszedł  na emeryturę i jest obecnie rezydentem w parafii  pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy. Spotkanie było realizacją obietnicy jaką złożyliśmy Księdzu w czasie pożegnania z nim. Podczas wizyty podziwialiśmy wschodnie wpływy w wystroju  kościoła położonego na jednym z chełmskich wzgórz. 

  Po słodkim poczęstunku i wspomnieniach wyruszyliśmy w podróż do Urszulina, gdzie znajduje się Ośrodek Dydaktyczno – Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego.  Tam odwiedziliśmy   „Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego", w którym od września do maja można oglądać małe żółwie błotne. Obecnie znajduje się tam ok. 500 szt. małych żółwi, które w maju  zostaną wypuszczone do naturalnego środowiska.

  Potem obejrzeliśmy film przedstawiający bogatą florę  i faunę  Parku wynikającą z różnorodności znajdujących się tam siedlisk, głównie torfowisk i bagien. Wiele z  występujących tam unikatowych  gatunków jest objętych ochroną.

  W drodze do Urszulina wstąpiliśmy na dydaktyczną ścieżkę ,, Czahary” ( tzn. porośnięte krzewami mokradła), położoną na terenie kompleksu Bagno Bubnów. Jest  to idealne miejsce dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. To także doskonałe miejsce dla żurawi, których parę widzieliśmy w locie nad bagnami.

  Był to dydaktyczny wyjazd podczas którego mogliśmy stwierdzć, że wiosna nadeszła. Zaobserwowaliśmy  to w budzącej się do życia przyrodzie: baziach na wierzbach, kwitnących przylaszczkach, przylatujących kluczach żurawi, pojawiających się bocianach, wesołych odgłosach  ptaków i coraz wyższej temperaturze.

  Pogoda nam sprzyjała, humory dopisywały więc zadowoleni powróciliśmy późnym popołudniem do Łubek.

  Dodała : D. Kołodziejczyk

 • "Młodzież Zapobiega Pożarom"

      Dnia 13 marca w Szkole Podstawowej w Wojciechowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W turnieju udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z terenu gminy Wojciechów. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania nwa wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.  Po sprawdzeniu testów wypełnionych przez uczestników, jury ogłosiło wyniki i nagrodziło wszystkich uczestników. W tym roku, naszą szkołę reprezentował Kacper Tarka - uczeń klasy VIII, który zajął II miejsce w eliminacjach gminnych oraz Damian Barwiak - uczeń klasy VI, który zajął IV miejsce w drugiej grupie wiekowej. Wszystkim uczestnikom turnieju bardzo serdecznie gratulujemy, zaś zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów na kolejnym etapie. Dziękujemy również Organizatorom i SP w Wojciechowie za zorganizowanie, przeprowadzenie Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz atrakcyjne nagrody.

  Dodała: A. Zubrzycka

   "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Obrazek 1

   

   

 • Pierwsza pomoc

      4 marca nasze przedszkolaki odwiedziła Pani Marta Brodowska. Poprowadziła ona warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci w formie pluszakowych animacji teatralnych. W zaczarowany świat ratownictwa medycznego zabrały nas Sęp Daniel, Świnka Pe i Królica Anna, którzy podczas swojej wycieczki napotykali na różne niebezpieczeństwa. Bohaterowie animacji w zabawny sposób przekazali dzieciom umiejętności wzywania pomocy, tworzenia opatrunków, opatrywania złamań, stłuczeń czy postępowania przy utracie przytomności. Przedszkolaki dowiedziały się do czego służy urządzenie AED oraz w jaki sposób należy się nim posługiwać. Dzieci miały tez okazję same poćwiczyć bandażowanie kończyn. Bardzo dziękujemy Pani Marcie za ciekawe i pouczające spotkanie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

  Dodała: K. Masiukiewicz

 • Warsztaty pszczelarskie

      28 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole właściciela pasieki IMAGO z Podkarpacia, który odwiedza szkoły z programem „Pszczoły nasi mali przyjaciele”.                                                                                                                                                          Podczas spotkania omówione zostały podstawy pszczelarstwa. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat: Czym jest pszczoła?  Jaka jest hierarchia pszczół w ulu?, Jak zmieniało się pszczelarstwo na przestrzeni lat ? Mogły zobaczyć  strój i wyposażenie pszczelarza jak również przymierzyć ten strój. Zaprezentowana została także żywa pszczela rodzina. Większość uczniów po raz pierwszy miała okazję z bliska obserwować królową oraz zgromadzone wokół niej robotnice.  Na zakończenie uczniom zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia w stroju bartnika oraz wręczone dyplomy.

  Dodała J. Wieczorek

  Galeria

 • Zebranie z Rodzicami

  Dnia 31 stycznia (czwartek) 2019r. o godz.13.30

  odbędzie się zebranie z Rodzicami,

  podsumowujące wyniki nauczania i zachowania w pierwszym semestrze.

  Serdecznie zapraszamy

 • Spotkanie opłatkowe

      Dnia 21.12.2018 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie opłatkowe poprzedzone jasełkami. Tematem przewodnim spotkania były słowa kolędy: „Bóg się rodzi”.  Uczniowie klasy VIII i III zaprezentowali przedstawienie opowiadające o tych radosnych wydarzeniach.

      Na wstępie Pan Dyrektor przypomniał o tradycji świątecznej w Polskich domach, powitał obecnych: ks. proboszcza Marka Jaworskiego, nauczycieli, pracowników szkoły oraz przybyłych rodziców.

      Część artystyczna przeplatana była kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez uczniów naszej szkoły przy akompaniamencie muzyki płynącej z akordeonu w wykonaniu pana Leszka Iwaniaka. Odczytany został fragment Ewangelii : „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański wziął swoją Małżonkę do siebie”, a następnie wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Nasze spotkanie opłatkowe zakończyło się ogłoszeniem wyników konkursu bożonarodzeniowego pod hasłem: „Najładniejsza ozdoba choinkowa”. W tegorocznym konkursie najwięcej głosów otrzymały ozdoby choinkowe wykonane przez: Alberta Malinowskiego (kl. VIII), Mateusza Sadziuka (kl. VII), Dominikę Zubrzycką (kl. VIII), Anię Borkowską (kl. III), Klaudię Tarka (kl. III). Zarówno zwycięzcy konkursu, jak i pozostałe osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymali słodkie nagrody. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkim uczniom gratulujemy ciekawych pomysłów i talentów oraz życzymy nowych inspiracji w Nowym Roku. Po uroczystościach szkolnych, wszyscy udaliśmy się do kościoła na wspólna Mszę świętą rozpoczynającą rekolekcje parafialne. 

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

   

   Dodał: Łukasz Gnaś

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Łubkach
  Łubki 58
  24-204 Wojciechów
 • 81 517 10 06

Galeria zdjęć